Pracownia Badań Psychologicznych
    mgr Magdalena Sytniewska

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Spis treści:
1. KIEROWCY ZAWODOWI ORAZ AMATORZY
2. KIEROWCY SKIEROWANI NA BADANIE PRZEZ POLICJĘ/ PREZYDENTA MIASTA/STAROSTĘ
3. BADANIA OPERATORÓW, OSÓB PRACUJĄCYCH NA WYSOKOŚCI I GÓRNIKÓW


1. KIEROWCY ZAWODOWI ORAZ AMATORZY

• Jak długo trwa badanie?
Badanie trwa przeciętnie ok. 80 minut. Czas ten jest oczywiście uzależniony od aktualnego stanu zdrowia, samopoczucia oraz wieku.

• Co należy zabrać na badanie?
– dokument tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport)
– okulary bądź soczewki kontaktowe, jeśli używamy
– skierowanie na badanie psychologiczne wystawione przez pracodawcę lub lekarza, jeśli zostało wystawione
Na badanie należy przyjść wypoczętym i wyspanym, a w dniu poprzedzającym badanie nie należy spożywać alkoholu, ani innego środka psychoaktywnego.
W przypadku kiedy pracodawca ponosi koszt badania psychologicznego, niezbędne do wystawienia rachunku są następujące dane:
– Pełna nazwa firmy;
– Adres firmy;
– NIP firmy.

• Kto ma obowiązek poddania się badaniom psychologicznym/psychotechnicznym?
Badania psychologiczne mają obowiązek wykonać:
– kierowcy oraz przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy
– kandydaci na kierowców zawodowych
– instruktorzy, egzaminatorzy, kierowcy pojazdu uprzywilejowanego, kierowcy przewożący wartości pieniężne
– kierujący tramwajem
– osoby korzystające z samochodu służbowego w ramach kat. B
– kierowcy, którzy otrzymali skierowanie na badanie od lekarza

• Jak często trzeba powtarzać badania?
Kierowcy oraz przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy podlegają badaniom psychologicznym:
– w wieku do 60 lat – co 5 lat
– w wieku od 60 lat – co 30 miesięcy
Instruktorzy, egzaminatorzy, kierowcy pojazdu uprzywilejowanego oraz kierujący tramwajem;
– w wieku do 65 lat – co 5 lat;
– powyżej 65 lat – corocznie.
Kierowcy, którzy otrzymali skierowanie na badanie z Komendy Policji – na orzeczeniu nie ma terminu kolejnego badania co oznacza, że w przypadku ponownego otrzymania skierowania z Komendy Policji badanie należy w całości powtórzyć.
Osoby skierowane przez lekarza medycyny pracy, które w ramach obowiązków zawodowych korzystają z samochodu służbowego kat. B – zgodnie z wytycznymi Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Medycyny Pracy z 7 marca 2008 r. nie określa się terminu kolejnego badania, w przypadku kiedy nie istnieją żadne wskazania psychologiczne.

• Skąd wziąć skierowanie na badanie psychologiczne?
Skierowanie na badanie psychologiczne powinien wystawić pracodawca lub lekarz. Niestety w praktyce nie zawsze jest to możliwe, więc istnieje możliwość wykonania badania psychologicznego bez skierowania.

• Co zrobić, gdy zgubi się orzeczenie psychologiczne?
Jeśli orzeczenie zostało zgubione lub uległo zniszczeniu, a badanie zostało wykonane w naszej pracowni, to można ubiegać się o wystawienie jego duplikatu. Duplikaty orzeczeń wydawane są bezpłatnie.

• Co zrobić, gdy uzyskało się negatywne orzeczenie psychologiczne?
Kierowcy zawodowi, kierowcy taksówki, instruktorzy, egzaminatorzy, kierowcy pojazdu uprzywilejowanego
W przypadku istnienia przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i wydania negatywnego orzeczenia, osoba badana lub podmiot kierujący na badanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, wnieść odwołanie od jego treści.
Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem pracowni, która wydała orzeczenie, do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, w którym zostaną wykonane ponowne badania.
Kierowca samochodu służbowego
W przypadku negatywnego wyniku konsultacji, na którą skierował lekarz medycyny pracy w ramach Kodeksu Pracy, nie istnieje tryb odwoławczy. Lekarz decyduje o dalszym postępowaniu. Tryb odwoławczy w takich przypadkach opiera się na rozporządzeniu w sprawie badań lekarskich pracowników.

• Czy zmieniając pracę, trzeba ponownie wykonać badania, mimo że poprzednie orzeczenie jest nadal ważne?
W takim przypadku decyzja należy do pracodawcy, który może honorować badanie wykonane wcześniej. Może też zażyczyć sobie aktualnego sprawdzenia stanu zdrowia, co będzie się wiązało z ponownym przeprowadzeniem badania psychologicznego.

• Czym różnią się badania psychologiczne kierowców zawodowych (kat. C, D, E) od badań osób, które w pracy korzystają z samochodu wymagającego kat.B?
Badanie psychologiczne wygląda tak samo, jednakże są inne wytyczne dla każdej z tych grup oraz wydawane są inne druki orzeczeń psychologicznych.

• Czy orzeczenie psychologiczne dla instruktora nauki jazdy można wykorzystać w pracy taksówkarza?
Orzeczenie psychologiczne dla instruktorów, egzaminatorów, kierowców pojazdu uprzywilejowanego oraz kierujących tramwajem podlega pod ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, natomiast kierowca taksówki podlega pod ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, dlatego też trzeba ponownie wykonać badanie psychologiczne.


• Czy orzeczenie psychologiczne dla kierowcy zawodowego można wykorzystać w pracy operatora wózka widłowego?
Badanie psychologiczne na kierowcę różni się nieco od badania operatora wózków widłowych. Ponadto wydawane są inne druki orzeczeń psychologicznych, a z tym wiążą się inne terminy kolejnych badań. Należy więc wykonać ponownie badanie. Ostateczna decyzja należy jednak do lekarza.

2. KIEROWCY SKIEROWANI NA BADANIE PRZEZ POLICJĘ/ PREZYDENTA MIASTA/STAROSTĘ

• Jak długo trwa badanie?
Badanie trwa ok. 1,5 godziny. Czas ten jest oczywiście uzależniony od aktualnego stanu zdrowia, samopoczucia oraz wieku.

• Co należy zabrać na badanie?
– dokument tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport)
– okulary bądź soczewki kontaktowe, jeśli używamy
– skierowanie na badanie psychologiczne wydane z Komendy Policji / Urzędu Miasta / Starostwa Powiatowego

Na badanie należy przyjść wypoczętym i wyspanym, a w dniu poprzedzającym badanie nie należy spożywać alkoholu, ani innego środka psychoaktywnego.

• Co zrobić, gdy uzyskało się negatywne orzeczenie psychologiczne?
W przypadku istnienia przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i wydania negatywnego orzeczenia, osoba badana lub podmiot kierujący na badanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, wnieść odwołanie od jego treści.
Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem pracowni, która wydała orzeczenie, do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, w którym zostaną wykonane ponowne badania.

• Co zrobić, gdy zgubi się skierowanie na badania psychologiczne?
W przypadku, kiedy na badanie psychologiczne kieruje Komenda Policji / Urząd Miasta / Starostwo Powiatowe, skierowanie jest niezbędne do wykonania badania. Jeśli zostało zgubione, bądź uległo zniszczeniu, należy się skontaktować z właściwym urzędem i poprosić o kopię skierowania potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

• Gdzie wykonać badania lekarskie ze skierowaniem z Komendy Policji/Urzędu Miasta/Starostwa Powiatowego?
W przypadku otrzymania z Komendy Policji / Urzędu Miasta / Starostwa Powiatowego skierowania na badanie lekarskie, można je wykonać jedynie w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Na badanie lekarskie należy zgłosić się z orzeczeniem psychologicznym, więc najpierw trzeba przejść badanie psychologiczne. W niektórych Wojewódzkich Ośrodkach Medycyny Pracy są długie terminy oczekiwania, więc warto wcześniej zadzwonić i zarezerwować sobie dogodny termin badań.

3. BADANIA OPERATORÓW, OSÓB PRACUJĄCYCH NA WYSOKOŚCI I GÓRNIKÓW

• Jak długo trwa badanie?
Długość badania jest uzależniona od specyfiki stanowiska pracy, należy jednakże zarezerwować około 40 minut. Badanie osób zatrudnionych na stanowiskach górniczych trwa ok. 80 minut.

• Co należy zabrać na badanie?
– dokument tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport)
– okulary bądź soczewki kontaktowe, jeśli używamy
– skierowanie na badanie psychologiczne wystawione przez pracodawcę lub lekarza, jeśli zostało wystawione
Na badanie należy przyjść wypoczętym i wyspanym, a w dniu poprzedzającym badanie nie należy spożywać alkoholu, ani innego środka psychoaktywnego.
W przypadku kiedy pracodawca ponosi koszt badania psychologicznego, niezbędne do wystawienia rachunku są następujące dane:
– Pełna nazwa firmy;
– Adres firmy;
– NIP firmy.

• Jak często trzeba powtarzać badania?
Częstotliwość powtarzania badań psychologicznych zależy od wieku oraz stanowiska:
– osoby do 50 roku życia – co 3-4 lata;
– osoby powyżej 50 roku życia – co 1-2 lata

• Które stanowiska wymagają badań psychologicznych?
Istnieje szereg stanowisk wymagających wykonania badań psychologicznych wg następujących podstaw prawnych:
1. Ogólne: Dz.U.96.62.287 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. z dnia 1 czerwca 1996 r.).
2. Dla operatorów i pracy na wysokości: Na podstawie wcześniejszych przepisów z Dziennika Ustaw nr 69 z dnia 25.04.1996 – określa się czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe zgodne z którymi operator zobligowany jest do przeprowadzenia badań sprawności psychotechnicznej.
3. Zabezpieczenia techniczne 2 stopnia na podstawie art. 210 § 6 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: § 1. 1. Ustala się rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.
4. Wykaz wszystkich prac, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 1996 r.

Sprawność psychofizyczna w niektórych grupach zawodowych jest niezbędna do prawidłowego wykonywania obowiązków. Na podstawie licznych badań wykazano, że funkcje intelektualne, koncentracja uwagi, funkcje wzrokowe, koordynacja wzrokowo-ruchowa ulegają istotnemu pogorszenie wraz z wiekiem. Spadek funkcji psychicznych rozpoczyna się w wieku ok. 40 lat, a największe zmiany widoczne są w grupie osób powyżej 50 roku życia. Ponadto stanowiska operatorskie, na których człowiek nadzoruje działanie maszyn i urządzeń, narażone są na wypadki, które według szacunków, w ponad 50% są wynikiem niewłaściwych zachowań pracownika. Dlatego tak dużą wagę przywiązuje się do tego, aby pracownicy zatrudniani na stanowiskach, na których występuje duże zagrożenie bezpieczeństwa, byli niezawodni.

• Czy orzeczenie psychologiczne dla operatora wózków widłowych można wykorzystać w pracy jako suwnicowy?
Mimo, że niedawno zostało wykonane badanie psychologiczne, np. na stanowisko operatora wózków widłowych, ale dochodzą nowe obowiązki zawodowe np. operator suwnicy, należy powtórzyć badanie psychologiczne.


Dane kontaktowe

mini-logo

mgr Magdalena Sytniewska
ul. 3-go Maja 22
42-300 Myszków
mail E-mail: biuro@badaniapsychotechniczne-mmed.pl
mail Telefon: 530 600 219