Pracownia Badań Psychologicznych
  mgr Magdalena Sytniewska

OFERTA

Oferta pracowni psychologicznej Mmed to kompleksowe badania w zakresie diagnostyki psychologicznej osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Wykonywane są badania:

1. Kierowców zawodowych oraz amatorów (osoby kierujące pojazdami w celach służbowych):

 • kierowców zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E),

 • kandydatów na kierowców (w ramach kat. A, B, C, D, E),

 • osób posiadających prawo jazdy zawodowe i przedłużających jego ważność,

 • kierowców prowadzących samochód w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi),

 • kierowców taksówek,

 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne,

 • instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na instruktorów,

 • egzaminatorów nauki jazdy oraz kandydatów na egzaminatorów,

 • kierujących tramwajem oraz osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem,

 • kierowców rajdowych i wyścigowych.

2. Kierowców skierowanych na badania na wniosek lekarza lub Komendy Policji:

 • kierowców skierowanych na badania przez Policję / Prezydenta Miasta / Starostę w wyniku spowodowania bądź uczestniczenia w wypadku, w którym pojawili się zabici lub ranni,

 • osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu,

 • kierowców, którzy przekroczyli liczbę 24 punktów karnych,

 • kierowców, którzy popełnili dwa wykroczenia drogowe w okresie próbnym,

 • kierujących, skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzono konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego,

 • osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.

3. Operatorów i osób wymagających pełnej sprawności psychoruchowej:

 • operatorów wózków widłowych, akumulatorowych, jezdniowych, meleksów, suwnic, maszyn w ruchu, operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu ciężkiego (np. koparek, ładowarek, dźwigów, żurawi wieżowych), maszyn drogowych, budowlanych, wiertniczych i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych,

 • osób pracujących na wysokości,

 • osób pracujących na stanowiskach górniczych.

Ponadto w pracowni można wykonać badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie.


Dane kontaktowe

mini-logo

mgr Magdalena Sytniewska
ul. 3-go Maja 22
42-300 Myszków
mail E-mail: biuro@badaniapsychotechniczne-mmed.pl
mail Telefon: 530 600 219